1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Lựu Đạn Ma Hỏa (E)

  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 50 lên 70.
  • Sát thương giảm từ 80/135/190/245/300 xuống 70/120/170/220/270.

 Nuốt Chửng (Q)

  • Phần mô tả giờ hiển thị: Tích được tối đa 5 điểm cộng dồn.

2. QUÂN LÍNH VỆ BINH TINH TÚ:

3. CẬP NHẬT TRANG PHỤC:

Khi bạn bước vào trận đấu mà sử dụng trang phục Lux Vệ Binh Tinh Tú, một đoạn nhạc ngắn sẽ được chơi.

Sau khi bị vô hiệu hóa, Lulu Vệ Binh Tinh Tú đã quay trở lại và được hoàn thiện về mặt hiệu ứng.

Gnar_G