/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Đá Quét Chiến Thuật (W)

 • Không còn hồi lại máu cho Camille khi đá trúng quái vật/ quân lính ở nửa ngoài vùng quét.

  Tối Hậu Thư (R)

 • Thời gian tồn tại giảm từ 4 xuống 2.5/3.25/4 giây.

  Áp Suất Hư Không (E)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi:
  • (So với PBE) tăng từ 4 lên 5 giây.
  • (So với phiên bản hiện tại) giảm từ 6 xuống 5 giây.

 • Lượng máu hồi phục mỗi giây giảm từ 1.678 xuống 1.4.
 • Lượng máu cơ bản giảm từ 598.28 xuống 575.

  Nhìn Xa Trông Rộng (Nội tại)

 • (Hiệu ứng mới) Lần niệm phép kế tiếp sẽ được cường hóa.
  • “Sau 5 đòn đánh thường, đòn đánh tiếp theo của Nunu sẽ không tiêu hao năng lượng và các hiệu ứng của chúng sẽ được nâng cấp lên hạng tiếp theo:
   •  Nuốt Chửng (Q): + 160 sát thương và + 50 máu hồi lại.
   •  Sôi Máu (W): + 1% tốc độ di chuyển và + 5% tốc độ đánh.
   •  Cầu Tuyết (E): + 40 sát thương và + 5% giảm tốc độ di chuyển.
   •  Tuyệt Đỉnh Băng Giá (R): + 250 sát thương tối đa.”

2/ KHÁC

Cập nhật Splash Art mới - Dreadnova Darius

Biểu tượng anh hùng mới

 

Gnar_G