1. NÂNG CẤP TRANG PHỤC:

Poppy Vệ Binh Tinh Tú được chỉnh sửa về mặt hiệu ứng.

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Rút Súng Nhanh (E)

  • Giáp và kháng phép ở Nội tại Lì Đòn thay đổi từ 5/8/11/14/17 thành 8/11/14/17/20 mỗi điểm cộng dồn.
    • Vẫn bị giảm sức mạnh, phiên bản hiện tại đang là 10/15/20/25/30 mỗi điểm cộng dồn.

 Nuốt Chửng (Q)

3. CHẾ TẠO HEXTECH BIỂU TƯỢNG CKTG 2016:

4. BIỂU TƯỢNG ANH HÙNG MỚI:

 

Gnar_G