1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

 • Lượng giáp giảm từ 28.3 (+ 3.75 mỗi cấp) xuống 24 (+ 3.4 mỗi cấp).

 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp giảm từ 3.2 (+ 0.658 mỗi cấp) xuống 2.5 (+ 0.67 mỗi cấp).
  • Thời gian trễ giữa mỗi đòn đánh tăng từ 0.05 lên 0.067 giây.

 Bão Kiếm (Q)

 • Phần mô tả hiển thị thêm: “bị ngắt quãng khi dính hiệu ứng khống chế”.

  Trăn Trối (R)

 • Hiệu ứng nhận thêm 50% xuyên giáp giờ chỉ xuất hiện trên các đòn đánh chí mạng của Yasuo thay vì tất cả như trước.
  • Trong 15 giây, đòn đánh chí mạng của Yasuo nhận thêm 50% xuyên giáp - hiệu ứng tác động lên giáp cộng thêm từ trang bị, bùa, ngọc và bảng bổ trợ.

 Yorick

 • “Thêm dấu hiệu ở Q2 cho biết thời gian hồi chiêu của Q”
 • “Ma Sướng và Thánh Nữ Sương Đêm giờ sẽ chỉ ‘đẩy’ một đường sau khi chúng lao vào giao tranh tại đường đó”
 • “Sửa lỗi, tương tự như nấm của Teemo hiện chỉ gây nửa sát thương lên lính”

2. KHÁC:

Lệnh “/joke” của Yorick

Hiệu ứng hình ảnh mới

Một lớp lá chắn cùng đường viên màu vàng bao quanh thanh máu sẽ xuất hiện trên tướng đang có hiệu ứng miễn nhiễm sát thương (invulnerable) như chiêu cuối của Lissandra, Bard, Taric và Đồng Hồ Cát Zhonya.

Phân biệt hiệu ứng hình ảnh của miễn nhiễm sát thương, cả miễn nhiễm sát thương lẫn không thể chọn làm mục tiêu (untargertable) và không thể chọn làm mục tiêu nhưng vẫn có thể nhận sát thương:

“Miễn nhiễm sát thương: Mục tiêu không bị nhận sát thương, nhưng vẫn dính đòn. Được hiển thị bằng đường viền sáng trên thanh máu. (R của Taric, R của Kayle…)”

“Miễn nhiễm sát thương và không thể chọn làm mục tiêu: Mục tiêu không bị nhận sát thương cũng như không thể bị chọn. Được hiển thì bằng cách phát sáng, và thanh máu mờ nhạt. (Đồng Hồ Cát Zhonya, R của Lissandra)”

“Không thể chọn làm mục tiêu: Mục tiêu không thể bị chọn, nhưng vẫn có thể nhận sát thương. Được hiển thì bằng thanh máu mờ nhạt. (E của Fizz, W của Vladimir)”

Ping mới

Giờ bạn có thể sử dụng Ping để thông báo về lượng máu cũng như lượng vàng hiện đang có (có thể được thêm vào trong PBE thời gian tới).

Gnar_G