lỗi game Overwatch

Cập nhập tin tức lỗi game Overwatch

Game thủ lợi dụng lỗi game ở chế độ mới của Overwatch sẽ bị phạt nặng

Mặc dù Jeff Kaplan không chỉ rõ hình phạt đó là gì tuy nhiên, chắc chắn rằng đó sẽ là một hình thức cấm nào đó dành cho người chơi Overwatch lợi dụng lỗi này.