Luật Dược

Cập nhập tin tức Luật Dược

Chủ tịch Quốc hội: Cần kiểm soát chặt kinh doanh thuốc trực tuyến

Cho ý kiến về Luật Dược sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kinh doanh thuốc trực tuyến là hình thức mới nên "cần kiểm soát rất chặt, đánh giá tác động cụ thể".

Bệnh nhân phải có quyền dùng thuốc tốt và nút thắt của ngành dược

Sau hơn 7 năm thực hiện, Luật Dược năm 2016 đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc, nhất là trong điều kiện cấp bách như phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch QH: Nhiều thủ tục của mình cay độc lắm

“Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.