Macbook Pro M2

Cập nhập tin tức Macbook Pro M2

MacBook Pro M2 gây thất vọng

Ngoài một nhóm nhỏ người dùng có nhu cầu đặc thù, MacBook Pro M2 gần như không hướng đến số đông. Thiết bị khó cạnh tranh với MacBook Air M2, MacBook Pro 14 inch.