Man on the Curtain

Cập nhập tin tức Man on the Curtain

Nhật Bản phát triển hệ thống “người đứng bên rèm” để đánh lạc hướng tội phạm và yêu râu xanh

Hệ thống “Man on the Curtain” được kỳ vọng sẽ đánh lạc hướng những kẻ phạm tội có mục đích và dục vọng xấu với phụ nữ sống một mình tại Nhật Bản.