Marvel’s Avengers

Cập nhập tin tức Marvel’s Avengers

Lộ diện 20 phút gameplay hoàn chỉnh của Marvel’s Avengers, tuyệt đỉnh như phim bom tấn

Marvel’s Avengers sẽ là một trò chơi phiêu lưu, hành động, hỗ trợ tối đa 4 người chơi. Mỗi người chơi điều khiển một anh hùng khác nhau, tất cả được đặt trong một thế giới không ngừng mở rộng.