Mặt Nạ Sơn Thạch

Cập nhập tin tức Mặt Nạ Sơn Thạch

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 7.12

(GameSao.vn) - Thay đổi của Điềm Báo Zeke và hệ thống Vinh Danh là điểm nhấn.