Móng vuốt

Cập nhập tin tức Móng vuốt

Tại họp báo phim “Móng vuốt”, Tuấn Trần cho biết dùng cát-xê để đầu tư cho phim, Rocker Nguyễn cũng tiết lộ về thời gian vắng bóng.