mua phiếu

Cập nhập tin tức mua phiếu

Cảnh giác với ‘chạy phiếu bầu’ trong mùa đại hội

 - Đại hội các cấp đến nơi rồi, phải hết sức cảnh giác với tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”… và kiên quyết không dùng những người “chạy” như thế.