Mười Thìn

Cập nhập tin tức Mười Thìn

'Hổ phụ sinh hổ tử'

Một gia đình mà cả hai thế hệ đều được phong anh hùng là điều “xưa nay hiếm”.

Phi đội Quyết Thắng và bí mật mang tên Mười Thìn

Nghe giới thiệu Tướng Trần Mạnh, Tướng Phạm Ngọc Sang đứng bật dậy: “Thưa tướng quân, cho phép tôi chào ông tướng số 1 của Không quân miền Bắc”.