Mỹ - EU

Cập nhập tin tức Mỹ - EU

Tổng thống Donald Trump lại dọa tăng thuế ô tô nhập từ EU

Tổng thống Donal Trump lại vừa nhắc lại lời đe dọa mức thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu từ EU. Chính sách này có thể sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ và phá vỡ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Tương lai nào đang chờ đợi phương Tây?

Nếu không có sự lãnh đạo của Mỹ thì phương Tây sẽ không thể tồn tại. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo khi mà ở châu Âu, những hầm mộ của chủ nghĩa dân tộc đã được mở ra…