Nacon Revolution

Cập nhập tin tức Nacon Revolution

Tay cầm mới của PlayStation 4 chẳng khác gì “đi mượn” từ Xbox One

(GameSao.vn) – Nhìn qua cứ tưởng Sony bí ý tưởng quá phải nhờ cậy tới Microsoft thiết kế lại tay cầm cải tiến…