Net Vikings Gaming

Cập nhập tin tức Net Vikings Gaming

Đang ở Trung Quốc, Sofm bất ngờ phải trở về Việt Nam xin visa

Sofm bất ngờ phải trở về Việt Nam xin cấp VISA để có thể tiếp tục thi đấu ở Trung Quốc.