ngân hàng hợp tác xã

Cập nhập tin tức ngân hàng hợp tác xã

Đình chỉ cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên cây xăng

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nghệ An tạm đình chỉ công tác 15 ngày cán bộ đánh nữ nhân viên cây xăng.

Trần tình của cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên cây xăng

Cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên cây xăng chảy máu đầu đã đến nhà chị, xin gia đình tha lỗi.

Nam cán bộ ngân hàng đánh rách đầu nữ nhân viên bán xăng

Nghi ngờ nữ nhân viên bơm xăng vào bình xe ô tô mình không đủ, cán bộ ngân hàng đã cướp cò bơm xăng đập vào đầu chị.