nghe nhạc online

Cập nhập tin tức nghe nhạc online

CEO Thủ Đô Multimedia: "Việt Nam cần có cổng âm nhạc số quốc gia"

Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng giám đốc Công ty Thủ Đô Multimedia cho rằng, cần có chính sách xây dựng nền tảng giúp quảng bá các tác phẩm âm nhạc tới toàn bộ người dân nói, nghe ngôn ngữ của quốc gia đó.