nghĩa trang bãi xém

Cập nhập tin tức nghĩa trang bãi xém

Hà Nội: Tạm dừng di dời hơn 2.000 mộ về sát nách dân

Quận Long Biên chỉ đạo tạm dừng cải tạo nghĩa trang bãi Xém để thu thập thêm cơ sở pháp lý cho dự án. 

Hà Nội: Ngã bổ chửng vì nghĩa trang mọc sát nách

Tỉnh giấc, người dân phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Long Biên, HN thấy những ngôi mộ từ “trên trời rơi xuống".