Ngọc Tái Hổ Hợp

Cập nhập tin tức Ngọc Tái Hổ Hợp

(GameSao.vn) - Từ Blitzcrank chuyên cướp rừng, Galio một phát chết luôn hay Warwick "trâu chó"...đều có cả.