ngưng đọng lính

Cập nhập tin tức ngưng đọng lính

(Clip LMHT) Ngưng đọng lính bằng thấu kính

Bạn có thể ngưng đọng lính lại bằng Thông Đạo Zz’rot nhưng với thấu kính thì sao?