người đi đường

Cập nhập tin tức người đi đường

Những chú nhện khổng lồ mình đầy lông lá và vô cùng hung dữ luôn là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người trong giấc mơ, phim ảnh cũng như game đã bước ra ngoài đời.