Nguyễn Khắc Thận

Cập nhập tin tức Nguyễn Khắc Thận

Ông Nguyễn Khắc Thận làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

 

Bộ Nội vụ vào cuộc làm rõ thông tin Phó Chủ tịch Thái Bình thăng chức thiếu chuẩn

Liên quan thông tin Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận thăng tiến "thần tốc", thiếu tiêu chuẩn, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu tỉnh báo cáo để làm rõ đúng sai.