Nguyễn Phú Bình

Cập nhập tin tức Nguyễn Phú Bình

3 câu chuyện về người Nhật khiến nguyên Thứ trưởng bất ngờ

Ông Nguyễn Phú Bình, Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã có 4 năm làm việc ở Nhật và ông rất ấn tượng với tính cách con người nơi đây. 

Hòa hợp dân tộc: Mong người trên ngựa chìa bàn tay

Mong những người chiến thắng ngồi trên mình ngựa chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy.