Nguyễn Quốc Trị

Cập nhập tin tức Nguyễn Quốc Trị

Ông Nguyễn Quốc Trị, 55 tuổi, quê Hưng Yên vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.