Nguyễn Trần Nam

Cập nhập tin tức Nguyễn Trần Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Chủ tịch Bình Thuận, nguyên Thứ trưởng Xây dựng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ đảng 2 nguyên Phó giám đốc sở tỉnh Bình Thuận; cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam; khiển trách Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cửa cho DN bất động sản đang dần hẹp lại

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản (VNREA), hiện cửa cho DN bất động sản đang dần hẹp lại.