Nguyễn Tử Quang

Cập nhập tin tức Nguyễn Tử Quang

Loạn tin cấu hình, giá bán Bphone 2 trước ngày ra mắt

Cấu hình, giá bán của Bphone 2 liên tục xuất hiện dù hãng không xác nhận thông tin này.