Nguyễn Tường Văn

Cập nhập tin tức Nguyễn Tường Văn

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Tường Văn trở về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng sau 2 năm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Với tỷ lệ phiếu bầu 100%, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.