nhà đất giảm giá

Cập nhập tin tức nhà đất giảm giá

Theo Bộ Xây dựng, nhìn chung, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2-3% so với quý trước nhiều khu vực có mức giá giao dịch giảm nhiều.