Nhà đầu tư tiền số

Cập nhập tin tức Nhà đầu tư tiền số

Nhà đầu tư tiền số, GameFi, Metaverse... dễ bị "tổn thương" khi thiếu hành lang pháp lý

Sớm có hành lang pháp lý có thể giúp các doanh nghiệp hút vốn ngoại để vươn ra quốc tế; đồng thời bảo vệ được các nhà đầu tư cá nhân trong nước khỏi rủi ro khi đầu tư trong các lĩnh vực mới.