nhà thơ Xuân Quỳnh

Cập nhập tin tức nhà thơ Xuân Quỳnh

Nhà thơ Xuân Quỳnh được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Thuận Yến cùng một số tác giả khác sẽ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong năm 2017.

Tiếp tục xem xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Xuân Quỳnh, Thu Bồn

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh'  và "Giải thưởng Nhà nước" về Văn học Nghệ thuật năm 2016 trong đó bổ sung 2 trường hợp là nhà thơ Xuân Quỳnh và Thu Bồn.

Thư ngỏ của gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh về việc xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Về phía gia đình, chúng tôi cũng rất bất ngờ vì quá trình xét Giải thưởng trong gần một năm qua, ở mỗi vòng xét chọn, bỏ phiếu, chúng tôi được biết nhà thơ Xuân Quỳnh đều đạt số phiếu quy định (trên 90%).

Nhà thơ Xuân Quỳnh chưa được giải thưởng Hồ Chí Minh lần này

Cố thi sĩ Xuân Quỳnh không có trong danh sách giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt xét duyệt lần này của Hội đồng cấp Nhà nước.