Nhạc Phật

Cập nhập tin tức Nhạc Phật

Lương Giang xúc động khi hát nhạc Phật

Khi đọc ca từ bài hát, Lương Giang hiểu và thấy trào dâng niềm kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Quan Âm Bồ tát.