Nintendo Power

Cập nhập tin tức Nintendo Power

(GameSao.vn) – 1/26 bản được Nintedo sản xuất năm 1990 đang có mức giá 100,000 USD trên eBay.

Bạn có biết đoạn code nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành game ?

(GameSao.vn) - Contra Ba Mươi Mạng, chúng ta chắc là quen với “thuật ngữ” này hơn là Mật Mã Konami – The Komani Code.