Chiến tranh là tàn khốc 
Uất nghẹn lòng tái tê
Viên đạn xuyên ngực mẹ 
Người ra đi chẳng về 

Đạn bom xé đất trời  
Nhà tan vườn rách nát 
Xác hồn rã thịt phơi  
Máu nhuộm tràn mặt đất

Xót xa những oan hồn 
Chẳng nắm đất vùi chôn  
Bởi tội đồ, quỷ dữ
Xác thân chẳng vẹn toàn... 

Sao không tạo kỳ quan?
Lung linh tựa cung đàng
Huyền thoại như cổ tích 
Sử sách mãi dội vang.

Khoa học bắc nhịp cầu 
Xoa dịu vết thương đau 
Cống hiến vì nhân loại 
Tận tâm xoá muộn sầu

Dân muôn đời ghi nhớ 
lãnh đạo ươm phúc lành
Từng thế hệ ghi khắc  
Tạc lòng mãi vinh danh.

Thi Ngọc Lan