- Mẹ nữ sinh tham gia đánh bạn khóc lóc tâm sự: "Là cha mẹ ai chẳng đau lòng. Cháu nó bình thường ngoan, có bao giờ cãi lộn bố mẹ đâu, chỉ có điều cháu hơi nghịch thôi”.

Học sinh lớp 12 đánh bạn hiện đang bỏ nhà đi
  • Phong Đăng