Cả người quản lý lẫn nữ nhân viên đều bị nhà hàng ở Park Avenue, Manhattan, New York,Mỹ sa thải sau khi xảy ra vụ ẩu đả.


H.P (tổng hợp)