nữ sinh nhảy cầu

Cập nhập tin tức nữ sinh nhảy cầu

Bất lực nhìn 2 nữ sinh nhảy xuống sông Lam tự vẫn

Người dân tham gia giao thông trên cầu Dùng bàng hoàng khi thấy hai nữ sinh bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Lam tự vẫn.

Đang đi cùng bạn, nữ sinh gieo mình xuống sông

Đi chơi cùng bạn về qua cầu, nữ sinh 17 tuổi bất ngờ gieo mình xuống dòng nước sâu.