ô tô lao xuống hồ

Cập nhập tin tức ô tô lao xuống hồ

Dừng ô tô để xuống xem câu cá nhưng thanh niên "não cá vàng" quên kéo phanh tay khiến chiếc xe tự lao xuống hồ ngay trước mặt chủ.