Orianna Vinh Quang

Cập nhập tin tức Orianna Vinh Quang

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 8.22 - Khởi động trước Tiền Mùa Giải 2019

(GameSao.vn) - Phần thưởng Xếp Hạng mùa giải 2018 cùng một loạt những thay đổi liên quan đến các vị tướng hợp metagame...

LMHT: Cập nhật tin tức ngày 24/10 – 05 skins mới, Phép Dịch Chuyển được buff

(GameSao.vn) – Một loạt Ngọc Tái Tổ Hợp thuộc hệ Kiên Định có sự thay đổi…

LMHT: Chi tiết phần thưởng Xếp Hạng mùa giải 2018

(GameSao,vn) - Trang phục Orianna Vinh Quang và nhiều thứ nữa...

LMHT: Orianna Vinh Quang là phần thường Xếp Hạng mùa giải 2018

(GameSao.vn) - Trang phục mà tất cả người chơi LMHT đều chờ đợi là đây.