Pavlok Bracelet

Cập nhập tin tức Pavlok Bracelet

Vòng tay 199 USD trên Amazon sẽ giật bạn 1 phát 350 volt nếu sa đà vào thói hư tật xấu

Nghe có vẻ dã man nhưng bạn có tình nguyện đeo nó nếu đang quyết tâm giảm cân?