PGD-LGD Gaming

Cập nhập tin tức PGD-LGD Gaming

Dota 2: PSG-LGD ‘phá đám’ giải đấu ra mắt của 4AM

(GameSao.vn) - PSG-LGD đã thắng ngược 4AM sau năm games để lên ngôi tại CDA-FDC Professional Championship.