Phạm Văn Hoà

Cập nhập tin tức Phạm Văn Hoà

Cần quy định rõ tiêu chí thăng hàm cấp tướng công an trước thời hạn

Các ĐBQH đề nghị quy định rõ tiêu chí việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác.

'Không nên duy trì mãi quỹ bình ổn giá xăng dầu'

Đại biểu Phạm Văn Hoà cho rằng, không nên duy trì mãi Quỹ bình ổn giá xăng dầu vì không hợp lý, không công bằng. Bởi quỹ này được trích lập trên mỗi lít xăng dầu mà người dân mua nhưng lại do doanh nghiệp quản lý.

Cần thiết khi quy định cấm cản trở việc phổ biến Quốc ca

Sáng 31/5, Quốc hội nghe và thảo luận Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’

ĐB Phạm Văn Hoà, Đồng Tháp cho rằng, hiện nay có khoảng 6-8 bộ và nhiều tỉnh có thể sáp nhập với nhau.