phần cứng iPhone

Cập nhập tin tức phần cứng iPhone

Đây mới là lý do thực sự khiến Apple không bao giờ công bố dung lượng RAM trên iPhone

Bạn có thể nghĩ ngay đến quan niệm quen thuộc rằng "cuộc đua thông số cấu hình giờ đã trở thành vô nghĩa", nhưng đó không phải là câu trả lời đúng.