phần mềm sửa ảnh

Cập nhập tin tức phần mềm sửa ảnh

Có gì mới trong phiên bản tháng 10 của Adobe Photoshop CC?

Bản cập nhật tháng 10 của Adobe Photoshop CC đem đến nhiều tính năng mới hỗ trợ đặc biệt cho các họa sĩ cũng như các nhà thiết kế.