phí xét nghiệm

Cập nhập tin tức phí xét nghiệm

Việc thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 có nhiều nội dung chưa rõ ràng, bất hợp lý, khiến người xét nghiệm phải trả chi phí cao hơn.