phí xét nghiệm

Cập nhập tin tức phí xét nghiệm

Thu phí xét nghiệm Covid-19: Chỉ rõ nhiều khoản tiền vô lý dân phải chịu

Việc thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 có nhiều nội dung chưa rõ ràng, bất hợp lý, khiến người xét nghiệm phải trả chi phí cao hơn.