phổ điểm

Cập nhập tin tức phổ điểm

Thủ khoa đạt 1.076 điểm, phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực như thế nào?

Vượt qua hơn 93.000 thí sinh, thủ khoa thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 1.076/1.200 điểm. Trong khi đó, thí sinh có kết quả thấp nhất chỉ đạt 203 điểm.

Phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 để thí sinh, phụ huynh tham khảo xét tuyển đại học.

Phổ điểm của tất cả các tổ hợp xét tuyển đại học năm 2023

Sau đây là phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, A01, B00, C00, D00 để xét tuyển đại học, giúp thí sinh tham khảo nhằm giúp việc thay đổi nguyện vọng phù hợp.

Tra cứu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 trên VietNamNet

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chính xác, nhanh chóng dễ dàng theo số báo danh trên VietNamNet.

Phổ điểm khối D01 thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Sau đây là phổ điểm khối D01 để phụ huynh và thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm khối C00 thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Sau đây là phổ điểm khối C00 để phụ huynh và thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm khối B00 thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Sau đây là phổ điểm khối B00 để phụ huynh và thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm khối A01 thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Sau đây là phổ điểm khối A01 để phụ huynh và thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi.

Phổ điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Sau đây là phổ điểm khối A00 để phụ huynh và thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Hoá thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Hoá thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Phổ điểm môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau đây là phổ điểm môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 được VietNamNet đăng tải để thí sinh tham khảo nhằm giúp việc đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học thuận lợi hơn.

Thi tốt nghiệp: Các môn Lý Hóa Sinh đều dễ đạt 6-7 điểm

Kết quả thi các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, được nhiều giáo viên nhận định sẽ ở mức cao hơn năm 2022.