Pich Chantrea

Cập nhập tin tức Pich Chantrea

Cậu bé chăn bò tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ

Từ cậu bé nghèo khó được bà nội một tay nuôi nấng tại Campuchia, Pich Chantrea đã đi một chặng đường dài để trở thành cử nhân ngành Khoa học Vũ trụ tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ.