Plummet

Cập nhập tin tức Plummet

(GameSao) - Anh đã biến tai sự cố trong quá khứ của chính mình thành một món ăn tinh thần cho các tín đồ game mobile và cảm thấy rất hài lòng về điều đó.