Pokkuru

Cập nhập tin tức Pokkuru

Doraemon: Nobita và Những Hiệp Sĩ Không Gian

Trong Doraemon: Nobita và Những Hiệp Sĩ Không Gian, câu chuyện bắt đầu vào một ngày, Nobita và các bạn của mình đã quyết định sẽ làm ra một bộ phim về đề tài siêu anh hùng.