Portal Trick Shots

Cập nhập tin tức Portal Trick Shots

Chỉ chơi bóng rổ thôi mà súng Portal Gun cũng đã thể hiện rõ sự nguy hiểm của nó.